Specjalizacja

Kredyty frankowe

Roszczenia z tzw. Umów kredytów frankowych

Wzrost kursu  franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na kredyty frankowe, czyli „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. Nasza Kancelaria prowadzi obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych. 

kredyty frankowe

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe, których celem jest usunięcie niedozwolonych postanowień tzw. (klauzule abuzywne) z umów kredytowych, a w rezultacie odfrankowienie kredytu, bądź unieważnienie umowy kredytowej. Pomagamy również kredytobiorcom zadłużonym w innych walutach (np. euro), a także sprawami dotyczącymi zwrotu nienależnie pobranych opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, prowizji za podpisanie aneksu i innych.

Kredyty frankowe – Kancelaria Łask

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań, dzięki czemu możemy dokonać realnej oceny możliwości w dochodzeniu roszczeń.

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem