Specjalizacja

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Malinowskiej – Wągrowskiej zapewnia profesjonalną pomoc prawną z zakresie spraw dotyczących dochodzenia odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, a w szczególności sprawców wypadków, Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dochodzimy odszkodowań zarówno w przypadku powstania szkód osobowych (obrażeń bądź uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia) jak i szkód rzeczowych (zniszczone mienie: zalanie domu, zniszczony samochód).

Odszkodowania – świadczymy pomoc prawną w szczególności w związku z takimi zdarzeniami jak:

  • szkody komunikacyjne
  • szkody w pojeździe,
  • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC, bądź AC
  • rozliczeniami szkody całkowitej
  • odmowa wypłaty odszkodowania z polisy OC, bądź AC
  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, przejazdów, etc.
  • zwrotu utraconych korzyści w postaci utraconych dochodów.

Dochodzimy dla Państwa należności z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku oraz z ubezpieczenia osoby poszkodowanej np. polisy AC, polisy NW. Naszym zadaniem jest uzyskanie dla Państwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesione straty, bądź utracone korzyści. 

odszkodowania łask

Kancelaria świadczy ponadto usługi w związku z wypadkami przy pracy oraz roszczeniami wobec ZUS. Powierzając swoje roszczenia naszej Kancelarii możecie Państwo liczyć na analizę dokumentacji pod kątem prawnym, mediacje, nadzór nad prawidłowością i terminowością działań Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a nadto na zastępstwo adwokackie w postępowaniu sądowym.

Pozostałe specjalizacje:


Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem