Poznaj Nasz Zespół

Zgrana drużyna profesjonalistów

Dowiedz się o nas więcej

Z Pasji do pomagania innym

Adwokat, Adwokat przy Sądzie Metropolitalnym w Częstochowie, Mediator, założycielka i właścicielka Kancelarii

Monika Malinowska – Wągrowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo. Seminarzystka Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego, pod kierunkiem Śp. prof. dr. hab. Krzysztofa Indeckiego. Studia magisterskie ukończyła w 2005 roku, składając pracę dyplomową w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego.

W latach 2007 – 2013 związana z Sądem Rejonowym w Pabianicach, II Wydział Karny, Sekcja Wykonania Orzeczeń i Egzekucji Należności w Sprawach Karnych.

W 2013 roku zdała egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Od sierpnia 2013 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w Łasku oraz aktualnie również w filii Kancelarii w Dobroniu. 

Członek Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz Komisji Wizerunku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; koordynator porozumienia „Adwokaci Najmłodszym” zawartego pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi a Gminą Łask skierowanego do najmłodszej części łaskiego społeczeństwa. Od 2014 roku zaangażowana w akcję edukacyjną ORA skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Mediator. Ukończyła szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.” Od marca 2020 roku wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Również w marcu 2020 roku ukończyła szkolenie specjalistyczne „Mediacje szkolne i rówieśnicze”. Od kwietnia 2020 roku wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. 

Wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w mediacji rodzinnej, cywilnej i gospodarczej.

Dekretem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo z dnia 20 maja 2020 roku zatwierdzona jako adwokat przy Sądzie Metropolitalnym w Częstochowie.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Sądownictwo i administracja w Kościele na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

kancelaria Łask Natalia Pietkiwicz

Mediator, Asystent prawny

Natalia Pietkiewicz

Wykształcenie i wiedzę teoretyczną zdobywała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wiedzę praktyczną i doświadczenie zawodowe od sześciu lat  zdobywa w Kancelarii.

Mediator. Ukończyła szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.”, od marca 2020 roku wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Również w marcu bieżącego roku ukończyła  szkolenie specjalistyczne „Mediacje szkolne i rówieśnicze”. Od kwietnia bieżącego roku wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Specjalizuje się w mediacji rodzinnej, cywilnej i gospodarczej.

Nadto poszerza swoją wiedzę w zakresie problematyki błędów medycznych i roszczeń z nimi związanych; roszczeń wynikających z tzw. „kredytów frankowych”.

Specjalista d/s administarcji

Anna Sympolska

Absolwentka Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Współtworzy zespół Kancelarii od połowy 2022 roku.

Jako specjalista ds. administracji odpowiedzialna jest za pracę sekretariatu Kancelarii. Odpowiedzialna za kontakt z Klientami, Sądami i Urzędami oraz za sprawną pracę sekretariatu.

Otwarta na zdobywanie wiedzy i nowe doświadczenia, szybko zaskarbiła sobie sympatię naszych Klientów.