Specjalizacja

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Wśród Klientów Naszej Kancelarii są również ci z Państwa dla których wyrok rozwodowy wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej jest dopiero półmetkiem w drodze do wolności. Nadal bowiem pozostają związani ślubem złożonym w Kościele. Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to zadanie dla Kancelarii Monika Malinowska-Wągrowska.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

W prawie kościelnym (prawie kanonicznym) istnieje proces stwierdzenia nieważności małżeństwa. Chodzi tu o sytuację, w której związek małżeński pomiędzy kobietą a mężczyzną zawarty został niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

Prawo kanoniczne precyzyjnie określa w jakich sytuacjach małżonek bądź małżonkowie mogą starać się o stwierdzenie nieważności zawartego przez nich małżeństwa. 

I tak kanony 1083 – 1094 Kodeksu Kanonicznego konkretnie wyliczają przeszkody zrywające stanowiące podstawę uzyskania orzeczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, do których należą: przeszkoda wieku (14 lat w przypadku kobiety i 16 lat w przypadku mężczyzny), przeszkoda niemocy płciowej (impotencja), przeszkoda węzła małżeńskiego (małżeństwo z inną osobą), przeszkoda różnej religii (ślub z osobą nieochrzczoną), przeszkoda święceń, przeszkoda publicznego wieczystego ślubu czystości, przeszkoda uprowadzenia, przeszkoda zabójstwa współmałżonka, przeszkoda pokrewieństwa (w linii prostej i do 4 stopnia w linii bocznej), przeszkoda powinowactwa (w linii prostej), przeszkoda przyzwoitości publicznej, przeszkoda pokrewieństwa prawnego (powstałego z adopcji). 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa może mieć swoje podstawy w niezachowaniu kanonicznej formy zawarcia małżeństwa. 

Nadto podstawę uzyskania orzeczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa mogą stanowić braki konsensusu małżeńskiego (wyliczane w kanonach 1095 – 1107 Kodeksu Kanonicznego), do których należą: brak minimum małżeńskiego poznania, niewystarczające używanie rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie podejmowanych, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, błąd (też umyślne wprowadzenie w błąd oraz błąd co do natury małżeństwa), wiedza lub opinia nupturientów o nieważności małżeństwa (wykluczenie któregoś z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa, np. jedność, nierozerwalność, zrodzenie i wychowanie potomstwa), konsensus pozorny (symulowany), konsensus „pod warunkiem”, przymus i bojaźń. 

Wychodząc zatem Państwu naprzeciw, w mojej Kancelarii pomagam dokonać analizy relacji małżeńskiej i wyodrębnić to, co może stanowić o nieważności Państwa małżeństwa; a następnie przyporządkować temu właściwą normę prawną, która staje się podstawą rozpoczęcia procesu. Pomagam w doborze materiału dowodowego, czuwam nad przebiegiem procesu i odpowiednio reaguję na każdym etapie postępowania tak, by skutecznie bronić i zabezpieczać interesy mojego Mocodawcy. Staram się ocenić szanse Klienta w procesie, uzależniając je oczywiście od możliwych zdarzeń i czynności procesowych oraz przewidzieć możliwe warianty postępowania. Zawsze z pełną stanowczością odradzam Klientowi podjęcie procesu, pozbawionego argumentów świadczących o nieważności małżeństwa, czyli takiego który wydaje się bezzasadny. 

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem