Specjalizacja

Pomoc prawna dla Biznesu

Organizowanie przedsięwzięcia i kierowanie nim jest swego rodzaju wyzwaniem, dlatego prowadząc działalność gospodarczą w Polsce (która uchodzi raczej za kraj niesprzyjający przedsiębiorczości) przyda się pomoc prawna dla biznesu, ponieważ musimy się zmierzyć z wieloma problemami. O powodzeniu własnego biznesu stanowi nie tylko dobry pomysł, ale przede wszystkim szereg różnorodnych decyzji i działań natury ekonomicznej, społecznej, psychologicznej, administracyjnej i prawnej.

Wielu przedsiębiorców nieźle sobie radzi z większością zagadnień, szybko opanowują podstawy związane z podatkami, ZUS-em czy księgowością, niemniej jednak złożoność polskiego prawa i dynamika jego zmian stanowi sporą trudność i dużą barierę w osiągnięciu sukcesu w biznesie. Aby uniknąć wielu frustracji i błędów już na samym początku warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej, albowiem już na starcie, każdy przedsiębiorca musi sobie odpowiedzieć na szereg rozmaitych pytań natury prawnej, chociażby takich jak: jaką formę prawną wybrać dla swojej firmy?. Istnieją takie przedsiębiorstwa, gdzie stała obsługa prawna jest koniecznym warunkiem i gwarantem powodzenia. Dlatego też warto jest się zastanowić nad możliwością zatrudnienia odpowiedniej kancelarii, której będzie można powierzyć interesy swojej firmy.

pomoc prawna dla biznesu

W naszej kancelarii świadczymy profesjonalne doradztwo nie tylko klientom indywidualnym, ale także przedsiębiorcom reprezentującym szeroki przekrój branż. Co ważne proponowana przez nas obsługa prawna firm jest dedykowana właścicielom przedsiębiorstw posiadających różne formy prawne (np. spółki cywilne, działalności jednoosobowe). W ramach tego typu usług oferujemy zarówno doraźne konsultacje związane z jednorazową sytuacją, jak i regularne porady dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy. 

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujemy się:

  • prowadzenie postępowań rejestrowych w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • opracowywaniem projektów dokumentów wewnętrznych spółki (uchwały organów spółki, regulaminy)
  • sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym
  • reprezentacją w postępowaniach sądowych (dochodzenie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu spółki, sprawy pracownicze)
  • reprezentacją w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
  • windykacją należności
  • wsparciem w prowadzeniu negocjacji

Pomoc prawna dla biznesu – Łask i okolice

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem