Przygotowując się do rodzicielstwa musimy pamiętać o nadrzędnym obowiązku jakim jest wychowanie i utrzymanie dziecka… Wynika to z zasad moralnych, ale nie tylko. W normach prawnych również jest to zawarte.  W świetle przepisu art. 133 § 1 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, więc czym jest ten obowiązek alimentacyjny?

            Obowiązek alimentacyjny na płaszczyźnie moralnej… jest zadośćuczynieniem wynikającym z więzów rodzinnych obowiązkiem świadczenia pomocy tym członkom rodzinny, którzy własnymi siłami nie są w stanie oraz nie mają takich środków, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby bytowe. Zgodnie z treścią art. 128 KRiO, pod pojęciem obowiązku alimentacyjnego rozumiemy dostarczenie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Sąd Najwyższy w uchwale z 24 lutego 2011 roku, III CZP 134/10, zwrócił uwagę na znaczenie etyczne, stwierdzając, iż: „obowiązek alimentacyjny obok realizacji celu ekonomicznego, jakim jest zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków materialnych pozwalających zaspokoić jego potrzeby, służy kształtowaniu właściwych, z punktu widzenia powszechnie akceptowanych w społeczeństwie wzorców, zasad postępowania w rodzinie, wpływa na umocnienie łączących rodzinę więzi i kształtuje wzajemne relacje między jej członkami”.

            Obowiązek alimentacyjny w prawie…. w myśl art. 135 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zw. Z art  133 § 1 KRiO rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od Usprawiedliwionych potrzeb dzieci oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców.

            Możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców… Co jest z tym związane? W tej kwestii brana jest wysokość zarobków osoby, która ma płacić alimenty. Nie chodzi tylko o wynagrodzenie za pracę, ale również  inne przychody np. z dodatkowej działalności, posiadanego majątku, czy wykształcenia lub szczególnych umiejętności. Jest taka reguła jak:  im większe przychody tym większa kwota alimentów.

W sytuacji gdy… jedno z  rodziców nie wywiązuje się z obowiązku jakim jest utrzymanie małoletnich dzieci i nie przekazuje żadnych kwot, dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie z powództwem o alimenty. Należy pamiętać o przedstawieniu szczegółowych  kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Poniżej wskazuje przykładowe koszty utrzymania małoletniego dziecka:

Przykładowe koszty utrzymania małoletniego:
Wyżywienie   (pieczywo, jogurty, wędlina, kabanosy, ser żółty, owoce, warzywa, soki, słodycze, przekąski)  ok. 300 zł/mc
Środki higieniczne   (papier toaletowy, chusteczki, pasta do zębów, szampon)  ok. 50 zł/mc
Środki chemiczne   (proszek do prania, płyn do prania, kapsułki do prania)  30 zł/mc
Szkoła   (obiady, dojazdy, korepetycje, treningi)  640 zł/mc
Fryzjer  20zł/mc
Kieszonkowe  50zł/mc
Leki, leczenie, witaminy, suplementy diety,    80 zł/mc
Ubezpieczenie  150 zł/rok
Ubrania lato (bielizna, koszulki, spodenki, buty) – 430 zł/rok
Ubrania wiosna ( spodnie, skarpetki, buty, bluzy, koszulki)   – 480 zł/rok
Ubrania jesień (kurtka, spodnie)   – 350 zł/rok
Ubrania zima (buty, spodnie, bielizna, kurtka, czapka, szalik)   – 500 zł/rok
Odzież sportowa (kąpielówki, czepek, okulary do pływania)   – 100 zł/rok
Klapki   – 50 zł/rok
Piżamy  – 50 zł/rok
1 960 zł/rok
Przybory szkolne   (podręczniki, zeszyty, długopisy, kredki, bloki rysunkowe i techniczne, worek na buty, piórnik, tornister)    550zł/rok
Rada rodziców  50zł/rok
Koszty wypoczynku wakacyjnego i ferii zimowych  1000zł/rok
Koszt prezentów świątecznych, urodzinowych, imieninowych  800zł/rok
Koszt zakupu roweru – raz na 3 lata  1000zł
Koszt utrzymania domu przypadający na każdego z lokatorów  Ok 300 zł/mc

            Reasumując,… zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku.

autor: Martyna Olejnik

Stażystka w Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Malinowska – Wągrowska

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Pozostałe wpisy