Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 101¹- 101⁴kodeksu pracy.

Pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą może poprzez podpisanie umowy o zakazie konkurencji, w pewien sposób zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami swoich pracowników – zarówno obecnych jak i byłych. Umowa taka może być zawarta na czas trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu (na czas określony), w dowolnym czasie.

Istotą niniejszej umowy jest powstrzymywanie się przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, tzn. od działalności, która naruszałaby interes dotychczasowego pracodawcy.

Kodeks pracy tylko w trzech przypadkach zastrzega formę pisemną dla zawieranych na jego kanwie umów. Należą do nich właśnie m. in. umowa o zakazie konkurencji zawarta na czas trwania stosunku pracy oraz umowa o zakazie konkurencji zawarta na czas po ustaniu stosunku pracy. W tym przypadku brak wymaganej formy, będzie powodował nieważność umowy.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Pozostałe wpisy