JUŻ OD 01 października! Ważne zmiany w zakresie uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Od 01 października 2020 roku weszły w życie dwie ważne zmiany dotyczące uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po pierwsze – wzrośnie próg dochodowy kwalifikujący do świadczeń z kwoty 800 do 900 złotych.

Po drugie – zmiany wiążą się również przekroczeniem progu dochodowego tzn. przekroczenie progu dochodowego nie będzie dyskwalifikować, a jedynie odpowiednio umniejszać kwotę świadczenia z funduszu alimentacyjnego na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Bardzo ważne w powyższych zmianach jest to, że pomimo podniesienia progu dochodowego o kwotę 100 złotych, nie oznacza to dyskwalifikacji uprawnionego od możliwości uzyskania świadczenia. Jeżeli próg dochodowy zostanie przekroczony, to świadczenie nadal będzie wypłacane – lecz odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia progu.

Dla przykładu…

Jeżeli dziecko będzie miało zasądzoną kwotę 400 złotych tytułem alimentów, a dochody członków gospodarstwa domowego będą sięgać poziomu 1000 złotych na osobę, to wówczas dziecko otrzyma 300 złotych z funduszu alimentacyjnego. A to dlatego, że dochód wynoszący 1000 złotych przekracza określony próg dochodowy o kwotę 100 złotych. Jeśli dochód na osobę w gospodarstwie domowym będzie opiewał na kwotę 1200 złotych, wówczas świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie umniejszone o kwotę 200 złotych itd.

Dla przypomnienia…

Świadczenie alimentacyjne stanowi materialne wsparcie dla osób uprawnionych do alimentów, a które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji wobec zobowiązanego.

Świadczenie alimentacyjne przysługuje w kwocie ustalonych alimentów, lecz nie wyższej niż 500 złotych. Minimalna kwota przysługująca z zastosowaniem systemu ” złotówka za złotówkę”, o której wspomniano wyżej, wynosić będzie 100 złotych.

Przypominamy także, że aby móc skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koniecznym jest ustalenie kwoty alimentów- bądź to w drodze postępowania sądowego, bądź na podstawie ugody zawartej przed mediatorem. Wyrok lub ugoda mediacyjna opatrzona klauzulą wykonalności stanowi następnie tytuł wykonawczy na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Kancelaria adwokacka w Łasku adw. Moniki Malinowskiej- Wągrowskiej świadczy pomoc prawną w powyższym zakresie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Pozostałe wpisy