Specjalizacja

Spadki

Spadki, czyli prawo spadkowe jest jedną z flagowych specjalizacji naszej Kancelarii i mamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie. Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Malinowskiej-Wągrowskiej udziela porad prawnych i prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa spadkowego. Świadczona przez nas pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego jest adresowana nie tylko do spadkobierców, ale także do spadkodawców, którzy zamierzają w skuteczny sposób zadysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci.

spadki łask

Spadki – pomoc prawna

Służymy Państwu pomocą w sprawach związanych z zasadami dziedziczenia, rozliczania darowizn przekazanych przez spadkodawcę jeszcze za jego życia, uprawnień do zachowku, a także w sprawach dotyczących podważenia treści testamentu lub podziału majątku spadkowego. Nie tylko udzielamy porad prawnych w powyższym zakresie, ale również reprezentujemy naszych Klientów na etapie postępowania przedsądowego (negocjacji pomiędzy stronami oraz formalne mediacje) oraz na etapie postępowania sądowego. 

Podejmujemy wszelkie konieczne kroki do uzyskania formalnych dokumentów poświadczających prawo do spadku, takich jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy poświadczenie dziedziczenia. W takich sprawach doradzamy klientom najlepsze i najszybsze rozwiązanie i w zależności od potrzeb prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub we współpracy z kancelarią notarialną przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty celem uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 

Jeśli pomiędzy spadkobiercami istnieje zgoda w kwestii podziału majątku spadkowego  wspomagamy proces podziału majątku spadkowego w zależności od potrzeb w sprawie sądowej o dział spadku lub w ramach umowy o dział spadku sporządzonej w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego.

Pomagamy także w ramach procedur związanych z odrzuceniem zadłużonego spadku, zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu małoletnich dzieci, a także przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wspieramy naszych Klientów także przed organami skarbowymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn.

Jeśli zaś pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody co do zasad dziedziczenia, a także w zakresie sposobu podziału majątku spadkowego prowadzimy postępowania sporne w ramach stwierdzenia nabycia spadku lub działu spadku. Są to zwykle skomplikowane sprawy, w których zachodzi konieczność przesłuchania świadków, przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych lub poszukiwania majątku spadkowego. Zdarza się, że takie postępowania poprzedza proces o uznanie potencjalnego spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Świadczymy pomoc prawną występując jako pełnomocnik w procesach o zachowek reprezentując zarówno osoby uprawnione do zachowku, jak również pozwanych zobowiązanych do jego zapłaty. 

Zapewniamy również pomoc prawną w sprawach spadkowych o realizację zapisów.

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem