Specjalizacja

Rozwody

Rozpady małżeństwa, czyli rozwody to zdarzenia, które zazwyczaj  wiążą się z bardzo silnymi emocjami i niejednokrotnie powodującymi stres utrudniającymi zrozumienie skomplikowanych zasad procedury cywilnej.

rozwody Łask

W procesie rozwodowym zaś rozstrzygane są niezwykle ważkie kwestie takie jak: wina za rozpad pożycia małżeńskiego, alimenty na rzecz drugiego małżonka, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem, alimenty na rzecz małoletniego dziecka, kontakty z dzieckiem. Wszystko to przesądza o tym, że rozwody to postępowania pełne niezwykle trudnych kwestii, zaś pomoc profesjonalnego pełnomocnika może zapewnić pomyślne zakończenie sprawy. Zdarza się, że ze względu na konflikt dzielący strony, pomoc ta bywa niezbędna.

Zgodnie z art. 56 k.r.i.o.p. jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny.

 • świadczy porady prawne – celem udzielenia odpowiedzi na pytania Klientów. Po zapoznaniu się z sytuacją Klienta możemy też ocenić, czy zachodzą wszystkie przesłanki niezbędne do wytoczenia powództwa  o rozwód;
 • prowadzi negocjacje – małżonkowie, którzy decydują się na rozwód, czasem nie są w stanie porozumieć się między sobą. Prawnik z Kancelarii Monika Malinowska-Wągrowska reprezentujący Klienta może prowadzić negocjacje z prawnikiem drugiej strony. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne, ponieważ adwokaci rozmawiają bez emocji, koncentrując się jedynie na przedmiocie sporu. Uzyskanie konsensu zwiększa szanse na rozwód na pierwszej rozprawie;
 • Mediację między małżonkami – informujemy klienta o jego prawach, perspektywach i upewniamy się, że posiada klarowność sytuacji prawnej, w jakiej się znalazł. Oferujemy na bieżąco porady prawne związane z mediacją. Warto pamiętać, że pomyślna mediacja z pomocą adwokata rozwodowego upraszcza postępowanie, jednak nierozsądne jest dążenie do ugody kosztem własnych interesów.
 • reprezentuje Klientów przed sądem w postępowaniu o rozwód – adwokat z naszej kancelarii pomoże w skompletowaniu dokumentów, przygotuje niezbędne pisma, jak również będzie wspierał klienta podczas poszczególnych rozpraw przed sądem.

Rozwody Łask

Życie wymusza na nas czasami radykalne zmiany. Wiemy co robić, gdy postanawiasz zakończyć pewien etap swojego dotychczasowego życia. Wspieramy Ciebie w Twoich decyzjach i pomagamy przetrwać ten trudny okres. Słuchamy i doradzamy. Jesteśmy wrażliwi na Twoje problemy i nieprzejednani w dążeniu do wyznaczonego przez Ciebie celu.

Pomagamy na każdym etapie postępowania rozwodowego. Do naszych zadań należy:

 • indywidualne doradztwo prawne w sprawach rozwodowych,
 • reprezentacja procesowa w postępowaniu sądowym o rozwód,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o władzę rodzicielską,
 • doradztwo prawne w zakresie ustalenia kontaktów małżonka z dziećmi,
 • sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków.
 • Zespół naszej Kancelarii zapewni merytoryczną i prawną opiekę nad Twoją sprawą, a empatyczne podejście do Twoich problemów pozwoli na ich szybkie i bezproblemowe rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem